Projekt „Povećanje proizvodnih kapaciteta društva Rineo dizajn“ koji provodi poduzeće RINEO DIZAJN d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Poziva „E-impuls“.
Projektom se nabavlja CNC router koji će omogućiti efikasniju proizvodnju štedeći električnu energiju i smanjiti škart u proizvodnji što će dovesti do povećanja tehnoloških kapaciteta i ubrzanja proizvodnog procesa. Osim toga, uvođenjem novog CNC routera zamijenit će se zastarjela, neefikasna oprema, povećat će se kvaliteta i cjenovna konkurentnost poduzeća te povećati broj zaposlenih.

Projekt je podijeljen u sljedeće elemente:
Element 1 Ulaganje u materijalnu imovinu
Element V Promidžba i vidljivost
Element PM Upravljanje projektom i administracija
Cilj Poziva: Potaknuti mikro i mala poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga s bespovratnim potporama u svrhu jačanja konkurentnosti.
Specifični cilj projekta je proširenje kapacitetea tvrtke nabavkom nove tehnologije i zapošljavanjem novih djelatnika.
Ukupna vrijednost projekta je 552.872,00 HRK od čega EU sufinanciranje iznosi 300.000,00 HRK.

Više informacija:
+385 1 789 0474
info@rineo-dizajn.hr
www.strukturnifondovi.com
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779