Izrada jumbo panoa  i citylight panoa (Billboard  & Citylight)

Jumbo panoe izrađujemo kao jednostrane ili obostrane, sa ili bez metalhalogene rasvijete, standardnih  dimenzija 504 x 238 cm, 400 x 300 cm ili vanstandardnih dimenzija po narudžbi investitroa. Citylight panoe izrađujemo kao jednostrane ili obostrane, rasvjetljene fluo ili LED rasvjetom standardnih dimenzija vizuala 117.5 x 185 cm. Za sve konstrukcije izdajemo idejni projekat i statički proračun. Kao opciju nudimo dostavu i montažu panoa na terenu. Za sve vrste pano nudimo i izradu vizuala te tisak plakata.