OBAVIJEST O NABAVI_STROJEVI_PROCUREMENT NOTICE_MACHINESNABAVA:

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Rineo dizajn d.o.o

U sklopu projekta „Širenje kapaciteta i uvođenje Alucobond programa“ sukladno prilogu 4. „Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi“ RINEO DIZAJN d.o.o. objavljuje slijedeće postupke javne nabave:
As part of the project “Capacity expansion and introduction of the Alucobond program” in accordance with Annex 4 “Procurement procedures for persons not subject to the Public Procurement Act” RINEO DIZAJN d.o.o. announces the following public procurement procedures:

1. Nabava strojeva / Purchase of machines:
CNC router / CNC router
Å kare za rezanje lima / Sheet metal cutting scissors
Stroj za printanje i rezanje / Machine for printing and cutting

PRILOZI I-V-MACHINES_ANNEXES I-V_MACHINES
DZN-STROJEVI-MACHINES
OBAVIJEST O NABAVI_STROJEVI-PROCUREMENT NOTICE_MACHINES

ODLUKA O ODABIRU NAJBOLJE PONUDE:
Odluka o odabiru_GRUPA 1
Odluka o odabiru_GRUPA 2
Odluka o odabiru_GRUPA 3

Više informacija / More information:
Tel: +385 1 789 0474
Email: financije@rineo-dizajn.hr
www.strukturnifondovi.hr