Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Rineo dizajn d.o.o

U sklopu projekta „Širenje kapaciteta i uvođenje Alucobond programa“ sukladno odredbama Priloga 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi i Poziva na dostavu projektnih prijedloga „E-impuls“ (referentna oznaka: KK.03.2.1.06.) naručitelj RINEO DIZAJN d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge (dalje u tekstu: Naručitelj) objavljuje:

Nabavu CNC stroja glodalice
PRILOZI I-VI_CNC
OBAVIJEST O NABAVI_CNC
DZN_CNC